FAQ

InSign

 

Máte k dispozici posudky, které by svědčily o tom, že podpis InSign je právně platný?

O: Ano, řešení inSign je postaveno na základě vstupů od odborníků na elektronické podpisy, pismoznalectví a kybernetickou bezpečnost. Máme k dispozici několik posudků od předních odborníků z Německa a České republiky.

 

Je řešení inSign v souladu s lokální legislativou?

O: InSign je plně v souladu a splňuje parametry elektronického podpisu dle nařízení EU eIDAS, pro elektronické podpisy.  Elektronický podpis inSign je možné použít napříč zeměmi EU. Nařízením eIDAS ze dne 01.07.2016 nemůže být elektronický podpis odmítnut při prokazování pravosti podpisu.

 

Jaké druhy, resp. typy dokumentů lze podpisem InSign podepsat?

O: Jednou z velkých výhod je možnost podepisování kromě PDF dokumentů, například i fotografie. Po podepsání je vždy dokument převeden do formátu PDF, včetně certifikátů a zašifrovaných biometrických dat.

 

Není možné zneužít podpis InSign v systému?

O: Zneužití podpisu chrání asymetrická šifra a rozdělení klíče na privátní a soukromý klíč. Soukromý klíč má v úschově třetí nezávislá strana (např. notář), která nemá přitup k podepsaným PDF dokumentům.

 

Na kterých zařízeních lze a na kterých není možné využít podpis InSign? Jsou technologická omezení?

O: Podepisování je možné na libovolném dotykovém ("smart") zařízení - smartphone, tablet nebo notebook s dotykovou obrazovkou (convertible).

 

Co je třeba udělat, aby firma mohla začít využívat podpis InSign?

O: V první fázi je důležité obrátit se na naši podporu. Naši odbornící vám představí detaily řešení a možnosti implementace ve vaší společnosti.

 

Jak je nastavený ceník služby InSign?

O: Ceník řešení je postaven na základě požadovaného modelu používání, podle očekávaného množství transakcí a podpisů. Pro více informací nás kontaktujte.

 

Jaké jsou možnosti instalace řešení? Jde jen tzv. “cloud” službu, nebo je možná instalace “on-premise”?

O: Elektronický podpis inSign je možné provozovat také jako službu “Software as a Service - SaaS” na datových centrech v Německu. Nebo, pokud si to zákazník přeje, software je možné provozvat na vlastních serverech “on-premise”, nebo ve vlastním cloudu.

 

Jsou datová centra bezpečná v případě výběru služby SaaS?

O: Ano, datová centra jsou bezpečná a pravidelně auditována, splňují přísné bezpečnostní normy, splňuji normu ISO 27001. Datová centra jsou provozována v Německu, tj. data neopouštějí EU a jsou v souladu s nařízením GDPR. Bezpečnost je prověřena velkým počtem našich zákazníků z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví.

Snapview

 

Jak je to s informacemi a dokumenty, které se sdělují prostřednictvím Snapview? Není možné jejich zneužití?

O: Komunikace mezi klientem a konzultantem je šifrována a chráněná před případným zneužitím. Bezpečnost komunikace je možné posílit i přidáním hesla pro připojení k relaci.

 

Je možné uživatelské prostředí Snapview opatřit vlastním CID?

O: Ano a děje se to ve většině případů, kdy si společnost upraví vzhled Snapview dle svého corporate identity.

 

Je možné zařídit, aby koncový klient vstoupil do prostředí Snapview např. odkazem z webové stránky?

O: Možností integrace a vstupu do relace je několik, zasláním odkazu na email, nebo do chatového okna na webové stránce, nebo zadáním 9místniho unikátního kódu relace.

 

Je možné Snapview propojit s interními systémy CRM?

O: Propojení s interními systémy je technicky snadné a to přes REST API.

 

Jak dlouho, zhruba, trvá implementace do firemního systému?

O: Implementace je velice jednoduchá a trvá několik dnů. Samotné spuštění funkčního prostředí Snapview je v průběhu jednoho dne. Náročnost integrace záleží na požadavcích klienta a dostupnosti API služeb v požadovaných systémech.

 

Která zařízení je možné pro Snapview využít? Existují technologická omezení?

O: Snapview je možné použít na každém zařízení. Technologické omezení může být na straně prohlížeče, který se k propojení mezi konzultantem a klientem využívá. Doporučení je mít moderní prohlížeč, podporující technologii WebRTC (Chrome, Mozilla, Safari, Edge..)

 

Jak je nastavený ceník služby Snapview?

O: Ceník služeb je nastavený dle počtu aktivních licencí. Pro více informací nás kontaktujte.